Vítejte

Přihlášení do portálu:
Aktuální počet přihlášených uživatelů: 14

Nacházíte se na portálu informačního systému studijní agendy (IS/STAG).

Pro přístup do zabezpečených, neveřejných a personalizovaných částí portálu se příhlásíte pomocí Vašeho uživatelského jména a hesla uložených v databázi univerzitního Centrálního registru osob, kde jsou zavedeni všichni studenti i zaměstnanci SU. Stejně se přihlašujete např. k účtům elektronické pošty. Pokud byste měli problémy s přístupem do těchto zabezpečených částí portálu, nemáte nebo neznáte své přihlašovací údaje, kontaktujte prosím správce sítě na Vaší součásti nebo podporu pro IS/STAG.

Samozřejmostí jsou nápovědy v každé části portálu, kde se budete pohybovat, které vždy najdete pod ikonou otazníku. Budou-li Vám přesto scházet základní návody pro práci s portálem IS/STAG, jsou připraveny zde:

Více informací o možnostech portálové verze IS/STAG naleznete také na stránkách hlavní nápovědy vytvořených přímo tvůrci portálu zde. V případě, že si nebudete jisti kroky v portálu, můžete vyzkoušet testovací portál vývojového týmu, který umožňuje stejnou funkcionalitu jako produkční verze (na smyšlených, ale smysluplných údajích). Při pokusech v demo portálu se nemusíte bát cokoliv zadat, smazat či modifikovat, nemůžete nic pokazit.

Centrum informačních technologií 
Slezské univerzity v Opavě

Písemnosti doručované prostřednictvím informačního systému [1]

[1] Dle novely vysokoškolského zákona (zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) doručujeme některé písemnosti (kladná rozhodnutí) prostřednictvím informačního systému.

(12. 6. 2017)

 

Aktuality
Zadávání výsledků hodnocení studia za prázdninové období 2019 do nového IS SU 30.08.2019, 18:44
Pozor, varování - DEADLINE!

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vyučující,

prosíme o součinnost při zadávání výsledů hodnocení studia za prázdninové období 2019 (tj. data vykonání zápočtu nebo zkoušky, započteno/výsledek zkoušky A až F) do informačního systému, dále jen „známky“.

S ohledem na připravovaný přenos dat do nového systému IS SU je nutné při vkládání dat postupovat následovně:

  • do 3. září (23:59 hod.) známky stačí zapsat pouze do IS STAG, odkud budou automaticky přeneseny v rámci importu dat do nového IS SU
  • od 4. září (00:01 hod.) je známky nutno zadat do obou systémů, protože tyto již nebudou přenášeny automaticky do IS SU v rámci importu dat.

Děkujeme

Implementační tým IS SU

Důležitá změna informačního systému 20.08.2019, 15:18
Zvýrazněná informace...

Vážené uživatelky a vážení uživatelé IS STAG,

jak jste již byli informování, Slezská univerzita v Opavě v současné době dokončuje zprovoznění nového informačního systém IS SU, který v průběhu září tohoto roku plně nahradí současný systém IS STAG, jehož fungování bude postupně ukončeno.

Bližší informace k průběhu přechodu na nový systém naleznete v infografice a na webových stránkách věnovaných přípravě IS SU.

Důvodem změny je snaha přizpůsobit informační systém aktuálním potřebám daným vývojem vnitřního i vnějšího prostředí univerzity a administrativně zjednodušit práci a studium vám, našim zaměstnancům a studentům. Jsme si vědomi toho, že se jedná o náročný a komplikovaný proces změny, a proto vám děkujeme za vaši spolupráci, trpělivost a shovívavost. Uděláme maximum, abyste byli jako uživatelé s novým systémem spokojeni.

Implementační tým IS SU

[RSS]