Vítejte

Přihlášení do portálu:
Aktuální počet přihlášených uživatelů: 25

Nacházíte se na portálu informačního systému studijní agendy (IS/STAG).

Pro přístup do zabezpečených, neveřejných a personalizovaných částí portálu se příhlásíte pomocí Vašeho uživatelského jména a hesla uložených v databázi univerzitního Centrálního registru osob, kde jsou zavedeni všichni studenti i zaměstnanci SU. Stejně se přihlašujete např. k účtům elektronické pošty. Pokud byste měli problémy s přístupem do těchto zabezpečených částí portálu, nemáte nebo neznáte své přihlašovací údaje, kontaktujte prosím správce sítě na Vaší součásti nebo podporu pro IS/STAG.

Samozřejmostí jsou nápovědy v každé části portálu, kde se budete pohybovat, které vždy najdete pod ikonou otazníku. Budou-li Vám přesto scházet základní návody pro práci s portálem IS/STAG, jsou připraveny zde:

Více informací o možnostech portálové verze IS/STAG naleznete také na stránkách hlavní nápovědy vytvořených přímo tvůrci portálu zde. V případě, že si nebudete jisti kroky v portálu, můžete vyzkoušet testovací portál vývojového týmu, který umožňuje stejnou funkcionalitu jako produkční verze (na smyšlených, ale smysluplných údajích). Při pokusech v demo portálu se nemusíte bát cokoliv zadat, smazat či modifikovat, nemůžete nic pokazit.

Centrum informačních technologií 
Slezské univerzity v Opavě

Písemnosti doručované prostřednictvím informačního systému [1]

[1] Dle novely vysokoškolského zákona (zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) doručujeme některé písemnosti (kladná rozhodnutí) prostřednictvím informačního systému.

(12. 6. 2017)

 

Aktuality
Anketa na hodnocení kvality výuky 10.04.2019, 11:34
Zvýrazněná informace...

Prosíme studenty o vyjádření ke kvalitě výuky předmětů, které máte zapsané v LS akademického roku 2018/19. Vyplněním ankety získá SU informace, které budou vyhodnoceny a poslouží jako podklad pro další zkvalitňování výuky. Anketa je anonymní a ti studenti, pro které je určena (studenti vybraných předmětů), ji najdou pod záložkou Moje studium v levém menu pod názvem Hodnocení kvality.

(10. 04. 2019 11:32)

Důležité oznámení k podvodným e-mailovým zprávám 12.03.2018, 16:08

V posledních několika dnech se někteří uživatelé na naší univerzitě stali terčem cíleného phishingového útoku. Útočníci jim rozeslali podvodné e-maily vydávající se za zprávu IT oddělení s cílem vylákat jejich přihlašovací údaje, které byly v několika případech pak dále zneužity pro rozesílání spamu.

Tato hrozba je v současnosti na internetu všudypřítomná a nelze se jí zcela vyhnout. Proto vyzýváme k obezřetnosti, především vůči e-mailům, které se vydávají za oficiální požadavky IT pracovníků Slezské univerzity.

Co dělat?:

  • Nikdy nereagujte na e-maily a webové odkazy v nich, které Vás budou nutit sdělovat Vaše přístupové údaje.
  • Pokud jste tak učinili, nebo si nejste jistí, sdělte to co nejdříve Vašemu IT oddělení, nebo e-mailem na adresu podpora@slu.cz.
  • Pokud vidíte v podezřelém e-mailu odkaz na webovou stránku, zkontrolujte si, že odkazovaná stránka je v doméně slu.cz. V opačném případě na odkaz neklikejte.

Pamatujte, že Vás nikdy nežádáme o sdělení přihlašovacích údajů, zejména ne Vašeho hesla.

Jediná validní stránka pro změnu hesla uživatele v systému CRO je https://moje.slu.cz/cro/heslo.aspx.

Další typické vlastnosti podvodných zpráv popisuje tento článek (doporučujeme si jej přečíst): http://www.slu.cz/help/cz/mail/bezpecnost

Toto varování je obecné a platí i pro jiné služby mimo univerzitu, především internetové bankovnictví a obchody. Buďte prosím velmi obezřetní a nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje!

(12. 03. 2018 16:00)

Změna přihlášení! 18.03.2017, 11:21

Upozorňujeme uživatele, že od 18. března 2017 cca 11:15 je potřeba k přihlašování do tohoto portálu použít své CRO přihlašovací údaje.

Viz také aktualita níže.

(18.03.2017 11:21)

Centrální registr osob: Registrace a připojení systémů 18.03.2017, 00:08
Pozor, varování - DEADLINE!

O víkendu 18.-19. března 2017 dojde ke změně přihlašování k těmto systémům univerzitní počítačové sítě:

  • portál studijní agendy (IS STAG)
  • portál e-Learningu (LMS Moodle)
  • elektronická pošta (IMAP a SMTP)

Tyto systémy budou převedeny na nové uživatelské účty (elektronické identity uživatelů) v Centrálním registru osob (CRO).

Z uživatelského pohledu bude změna spočívat ve změně uživatelského jména a hesla. Tuto změnu každý uživatel provede sám tak, že se zaregistruje do CRO na adrese https://cro.slu.cz.

(15.03.2017 23:00)

Důležité upozornění pro studenty ohledně kontroly zadaných údajů k jejich bankovním účtům 23.06.2014, 00:02

Vážený studente, vážená studentko,

s ohledem na skutečnost, že výplata stipendií probíhá bankovním převodem, doporučujeme Vám, abyste údaje o Vašem bankovním účtu doplnili do studijního informačního systému prostřednictvím portálu IS STAG. V části Moje údaje > Bankovní účet doplňte údaje o bankovním účtu vedeném v české měně některou z bankovních institucí se sídlem na území ČR. Za správnost a úplnost údajů nutných pro bankovní spojení odpovídá student. Nebude-li platba provedena z důvodu nesprávných nebo neúplných údajů uvedených studentem, je student povinen nejpozději do patnácti dnů ode dne termínu výplaty uvést správné a úplné údaje nutné pro bankovní spojení, jinak mu stipendium nebude vyplaceno. Budete tak moci kontrolovat stav všech svých finančních záležitostí a zajistíte si lepší dohledatelnost a transparentnost plateb vůči ekonomickému systému. V případě ukončení studia studijní oddělení jednoduše ověří stav Vašich pohledávek a závazků.

Oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu

(23.06.2014 00:02)

Důležitá sdělení k univerzitním identifikačním kartám 29.10.2013, 13:48

Všechny důležité informace k univerzitním čipovým identifikačním kartám (IDK) jsou součástí portálu informačních a komunikačních technologií SU http://help.slu.cz na adrese http://jis.slu.cz, odkud je i přímý odkaz na on-line webovou aplikaci https://karty.slu.cz, kde můžete spravovat své IDK nebo žádosti o ně.

Aktuální přehled slev pro držitele IDK s platnou licencí ISIC nebo ITIC, resp. ALIVE naleznete v databázi slev na www.isic.cz, resp. na www.alive.cz.

(29.10.2013 13:48)

[RSS]