Vítejte

Přihlášení do portálu:
Aktuální počet přihlášených uživatelů: 14

Nacházíte se na portálu informačního systému studijní agendy (IS/STAG).

Pro přístup do zabezpečených, neveřejných a personalizovaných částí portálu se příhlásíte pomocí Vašeho uživatelského jména a hesla uložených v databázi univerzitního Centrálního registru osob, kde jsou zavedeni všichni studenti i zaměstnanci SU. Stejně se přihlašujete např. k účtům elektronické pošty. Pokud byste měli problémy s přístupem do těchto zabezpečených částí portálu, nemáte nebo neznáte své přihlašovací údaje, kontaktujte prosím správce sítě na Vaší součásti nebo podporu pro IS/STAG.

Samozřejmostí jsou nápovědy v každé části portálu, kde se budete pohybovat, které vždy najdete pod ikonou otazníku. Budou-li Vám přesto scházet základní návody pro práci s portálem IS/STAG, jsou připraveny zde:

Více informací o možnostech portálové verze IS/STAG naleznete také na stránkách hlavní nápovědy vytvořených přímo tvůrci portálu zde. V případě, že si nebudete jisti kroky v portálu, můžete vyzkoušet testovací portál vývojového týmu, který umožňuje stejnou funkcionalitu jako produkční verze (na smyšlených, ale smysluplných údajích). Při pokusech v demo portálu se nemusíte bát cokoliv zadat, smazat či modifikovat, nemůžete nic pokazit.

Centrum informačních technologií 
Slezské univerzity v Opavě

Písemnosti doručované prostřednictvím informačního systému [1]

[1] Dle novely vysokoškolského zákona (zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) doručujeme některé písemnosti (kladná rozhodnutí) prostřednictvím informačního systému.

(12. 6. 2017)

 

Aktuality
Důležitá změna informačního systému 20.08.2019, 15:18
Zvýrazněná informace...

Vážené uživatelky a vážení uživatelé IS STAG,

jak jste již byli informování, Slezská univerzita v Opavě v současné době dokončuje zprovoznění nového informačního systém IS SU, který v průběhu září tohoto roku plně nahradí současný systém IS STAG, jehož fungování bude postupně ukončeno.

Bližší informace k průběhu přechodu na nový systém naleznete v infografice a na webových stránkách věnovaných přípravě IS SU.

Důvodem změny je snaha přizpůsobit informační systém aktuálním potřebám daným vývojem vnitřního i vnějšího prostředí univerzity a administrativně zjednodušit práci a studium vám, našim zaměstnancům a studentům. Jsme si vědomi toho, že se jedná o náročný a komplikovaný proces změny, a proto vám děkujeme za vaši spolupráci, trpělivost a shovívavost. Uděláme maximum, abyste byli jako uživatelé s novým systémem spokojeni.

Implementační tým IS SU

[RSS]